ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

199 ม.2 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240

โทร.054-019772

แฟ็กซ์.054-019772

E – mail : hmlocal199@gmail.com