ถามตอบ QA

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


แบบฟอร์มติดต่อเรา

กระทู้สนทนา

...
  นางสาวแพรว ทำเล็ก
     19 มิถุนายน 2562

        สอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเมือง

        เตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ 1.บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ปกครอง 2.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่มีชื่อหญิงตั้งครรภ์) 3. สำเนาสูติบัติเด็กแรกเกิด และ 4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ค่ะ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถมาติดต่อที่ อบต.ได้ด้วยตนเอง หรือ โทร 054-019722