นายชำนาญ เลียบโลก นายกอบต.หัวเมือง ร่วมกับ กำนันตำบลหัวเมือง ประธานสภา อบต. รองนายก อบต. รองปลัด อบต.หัวเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประชุมซักซ้อมแนวทางการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคในพื้นที่บ้านกล้วย และบ

วันที่ 7 กันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายกอบต.หัวเมือง ร่วมกับ กำนันตำบลหัวเมือง ประธานสภา อบต. รองนายก อบต. รองปลัด อบต.หัวเมือง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ประชุมซักซ้อมแนวทางการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคในพื้นที่บ้านกล้วย และบ้านขาม พร้อมให้นำเครื่องขุดเจาะลงพื้นที่เพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน...ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเมืองด้วยดีเสมอมา

 


10 September 2022