ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกล้วย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายก อบต.หัวเมือง พร้อม รองนายก อบต. และรอง ปลัด อบต.หัวเมือง ออกติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านกล้วย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศุภนิมิตแห่งประเทศไทย


21 September 2022