ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีดินสไลด์กีดขวางเส้นทางจราจร

วันที่ 20 กันยายน 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายก อบต.หัวเมือง พร้อม รองนายก อบต.หัวเมือง และรอง ปลัด อบต.หัวเมือง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาง ออกติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีดินสไลด์กีดขวางเส้นทางจราจร


21 September 2022