ออกตรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบกรณีเหตุอุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

วันที่ 25 กันยายน 2565

วันที่ 25 กันยายน 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายก อบต.หัวเมือง พร้อม รองนายก อบต.หัวเมือง รอง ปลัด อบต.หัวเมือง และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบกรณีเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

 


29 September 2022