อบต.หัวเมือง ออกติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หย่อมบ้านแม่โป่ง บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายก อบต.หัวเมือง มอบหมายให้ รองนายก อบต.หัวเมือง รอง ปลัด อบต.หัวเมือง เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันฯ อบต.หัวเมือง ออกติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หย่อมบ้านแม่โป่ง บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง


26 October 2022