ร่วมพิธีทำบุญ และสืบชะตา เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายก อบต.หัวเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง อบต.หัวเมือง ร่วมพิธีทำบุญ และสืบชะตา เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


4 November 2022