ออกตรวจสอบแนวเขต เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานฯ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งยาง ต.หัวเมือง จ.ลำปาง เชื่อม บ้านแม่ขะตั๋น ต.แม่เจดีย์ใหม่ จ.เชียงราย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายก อบต.หัวเมือง มอบหมายให้ รองนายก อบต.หัวเมือง รอง ปลัด อบต.หัวเมือง เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อม ผู้ใหญ่บ้านแม่ยาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่ยาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ออกตรวจสอบแนวเขต เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานฯ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งยาง ต.หัวเมือง จ.ลำปาง เชื่อม

บ้านแม่ขะตั๋น ต.แม่เจดีย์ใหม่ จ.เชียงราย


15 November 2022