รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซี-วิท (C-vitt) พร้อมสมุด และอุปกรณ์กีฬา จากบริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผ่านกิจกรรม 10 ปี C-Vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใส ไปด้วยกัน ณ โครงการศุภนิมิตบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชีย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายก อบต.หัวเมือง มอบหมายให้ รองนายก อบต.หัวเมือง รอง ปลัด อบต.หัวเมือง เจ้าหน้าที่ อบต.หัวเมือง พร้อม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 หมู่ 5 หมู่ 6 และ หมู่ 8 รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซี-วิท (C-vitt) พร้อมสมุด และอุปกรณ์กีฬา จากบริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผ่านกิจกรรม 10 ปี C-Vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใส ไปด้วยกัน ณ โครงการศุภนิมิตบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

❣️????อบต.หัวเมือง ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคุณ เสกสรร ซื่อหลาย ที่ประสานงานและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ


22 November 2022