กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายทรงไชย ไม้รังทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถนนระหว่างบ้านไร่ หมู่ที่ 4 ถึง ถนนบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง ณ สวนสาธารณะบ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

     

    

    

    

    

    

   

 


12 December 2020