เปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธ.ค. 63 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายก อบต.หัวเมือง พร้อมสมาชิกสภา อบต.หัวเมือง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลหัวเมือง เปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดยนายอำเภอเมืองปาน มอบหมายให้นายชุติเดช วรรณโวหาร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง มามอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    


24 April 2021