ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

         วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชำนาญ เลียบโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 พร้อมอ่านสารของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง


22 May 2022