การประชุมสะท้อนผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กร่วมกับกรรมการสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

                วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และหุ้นส่วนคณะทำงานในพื้นที่ตำบลหัวเมืองดำเนินการประชุมสะท้อนผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง


22 May 2022