ยินดีต้อนรับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565

           วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายอนุรักษ์ บุตรลักษณ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เนื่องในวาระได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง


22 May 2022