กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565

              วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ เลียบโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ และเตรียมแปลงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้/ไม้ผล ของหมู่บ้าน เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วันฉัตรมงคล) จัดโดยอำเภอเมืองปาน ณ บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

 


22 May 2022