การอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565

                        วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายชำนาญ เลียบโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นายอนุรักษ์ บุตรลักษณ์ รองปลัด อบต.หัวเมือง เข้าร่วมกล่าวเปิดการอบรมและมอบวัสดุ อุปกรณ์การเลี้ยงจิ้งหรีดทองดำ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง


22 May 2022