รับมอบในการจัดหาท่าประปาและท่าเพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภค บ้านไร่ ม.4

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดหาท่อประปาและท่า PVC เพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภค บ้านไร่ ม.4 ซึ่งได้รับจากอุทภัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565ที่ผ่านมา


16 June 2022