ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"

Coding
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

นายทรงไชย  ไม้รังทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  พร้อมกับพนักงาน เข้าร่วมการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

Coding
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2563

Coding
แปรรูปสมุนไพรรักษาข้อเข่าเสื่อม

วันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ จัดโดย

Coding
โครงการอบรมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเมือง

ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
งานเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) 63

วันที่ 1 กุมพาพพันธ์ 2563

Coding
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งชุมชน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมอบถังพลาสติกขนาด 2000ลิตร จำนวน 12. ถังให้กับ บ้านทุ่งยางและบ้านกล้วย(หย่อมบ้านแม่ยาง)

Coding
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วันทุ่งปิ้ง ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Coding
พัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย แปรรูปสมุนไพรรักษาข้อเข่าเสื่อม

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562

Coding
จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2562

Coding
โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

วันที่ 7-27 ธันวาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

Coding
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ตั้งธรรมหลวง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Coding
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

Coding
โครงการบวชป่า ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ สวนป่าบ้านไร่หมู่ 4

Coding
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองร่วมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Coding
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนตำบลหัวเมือง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562